theclassyissue:

Mathilde Gøhler
supermodelgif:

Carine Roitfeld, photographed at 18 years old.
chiinky:

✨✨✨✨✨
seexxxlexxxx:

karmenkarma:

Told my surgeon “throw some D’s on this bitch”

your titz are amazing
seexxxlexxxx:

meow for me kitty